Paslanmaz Korkuluk
Paslanmaz çeliklerde içyapıyı belirleyen en önemli alaşım elementleri, önem sırasına göre, krom, nikel, molibden ve mangandır. Bu çeliklerin yüksek korozyon dayanımını sağlayan unsur; yüzeye kuvvetle tutunmuş, yoğun, sünek, çok ince ve saydam bir oksit tabakasının bulunmasıdır. Çok ince olan bu amorf tabaka sayesinde paslanmaz çelikler kimyasal reaksiyonlara karşı pasif davranarak indirgenici olamayan ortamlarda korozyona karşı dayanım kazanır. Söz konusu oksit tabakası oksijen bulunan ortamlarda oluşur ve dış etkilerle (aşınma, kesme veya talaşlı imalat) bozulsa dahi kendini onararak eski özelliğine tekrar kavuşur. Yukarıda da ifade edildiği gibi paslanmaz çelik;

1 - Korozyona dayanıklıdır
2 - Yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılabilir
3 - Her türlü imalatta kolaylıkla işlenebilir
4 - Mekanik dayanımı
5 - Estetik görünümü
6 - Hijyenik özelliği
7 - Uzun ömürlü oluşu ile endüstrinin ve modern hayatın vazgeçilmez elemanlarındandır.